Naamskending - Legal Articles — Page

Cape Town Legal Correspondents

Contact Us on 021 422 4963 / [email protected]

Debt Collections

Contact Us on 021 422 4963 / [email protected]

Civil Litigation

Contact Us on 021 422 4963 / [email protected]

Divorce & Family Law

Divorce & Family Law

Contact Us on 021 422 4963 / [email protected]

 

From category archives: Legal Articles

Naamskending

Wees Versigtig Wat Jy Se Of Skryf

Die wet van naamskending poog om balans te vind tussen die eiser se reg op reputasie, en 'n verweerder se reg op vryheid van uitdrukking – twee regte wat deur beide die gemenereg en in die Grondwet erken word. 

Read the rest of entry »

Subscription

Get the latest updates in your email box automatically.

Search

Archive